Brugerråd

Formand:

Vickie Thesbøl

Formanden kan kontaktes via Knudepunktet

Brugerrådets vedtægter kan hentes på Knudepunktets kontor