Centerråd

Centerrådsformand:
Bent Nielsen, 21 26 65 50, bentkn@stofanet.dk

Vedtægter kan hentes på Fredenshjem